“Orang paling tinggi kedudukannya diantara manusia adalah orang adalah yang tidak pernah melihat kedudukannya. Orang paling banyak keutamaannya adalah yang tidak pernah melihat keutamaannya.”